ประโยชน์ของการขุดสระ

การขุดสระนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบกิจการ การเกษตรกรรมนอกเขตพื้นที่ชลประทาน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึงเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและกิจกรรมด้านต่างๆ
วิธีการขุดสะขุดโดยการใช้รถแม็คโครนั้นสามารถใช้ได้ทั้งรถแม็คโครขนาดเล็กและรถแม็คโครขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงพื้นที่เป็นหลักส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ 30% จากเนื้อที่ เช่น พื้นที่ขนาด 1 ไร่เท่ากับ 400 ตารางวา ก็จใช้พื้นที่ในการขุดสระเพื่อการกักเก็บน้ำประมาณ 140 ตารางวา ครับ ทีนี้ทางเราขอแนะนำการเลือกพื้นที่ในการขุดสระ

เลือกพื้นที่จำนวนอย่างน้อยสุด 30% ของพื้นที่ ที่ท่านมี และให้เลือกเป็นพื้นที่ต่ำของพื้นที่นั้นๆ ครับ ให้สังเกตง่ายว่าเวลาฝนตกจะมีน้ำขังและมีหินกรวดทรายไหลมากองรวมกันตรงพื้นที่นั้น เพราะด้านล่างจะเป็นดินดานเก็บน้ำได้ดีครับ ไม่ควรเลือกขุดสระตรงเนินดินนะครับ เก็บน้ำไม่อยู่แน่นอนครับเพราะดินจะเป็นดินที่ร่วนขุดไปเสียหายแน่ครับ ส่วนความลึกที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมควรลึกมากกว่า 4 เมตร ขึ้นไปหรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และพื้นดินของภูมิประเทศนั้นๆ เพราะน้ำจะละเหยออกประมาณ วันละ 3 มิลลิเมตร หากเจอช่วงหน้าแล้งยาวนานท่านลองคิดดูเล่นๆ นะครับว่าน้ำในบ่อจะระเหยไปมากขนาดไหน การขุดสระโดยการใช้รถแม็คโครนั้นต้องใช้ประสบการณ์ เนื่องจากต้องขุดให้มีความลาดเอียง อัตตรา 1 : 1 ครับ และต้องมีตะพักป้องกันตลิ่งทรุดในช่วงที่น้ำน้อย และไม่ควรเอาดินในสระที่ขุดมาวางไว้รอบๆ

สระควรเปิดทางให้น้ำไหลลงสระเวลาที่ฝนตก ส่วนดินที่เหลือจากการขุดสระทางเราแนะนำให้นำเอาไปปรับเป็นหน้าไว้ปลูกต้นไม้เพราะหน้าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากครับ หลังจากการขุดสระแล้วแนะนำควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้รอบสระเพื่อลดการระเหยของน้ำได้ด้วยครับ ส่วนสำหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยทางเราแนะนำให้ขุดแบบตื้นเพื่อให้พืชน้ำและสัตว์น้ำดำรงอยู่ได้ครับ ขุดระดับความลึกที่ 2 – 4 ก็เพียงพอครับ

พื้นที่ ที่ไม่ควรขุดสระขุดไปเก็บน้ำไม่อยู่แน่นอนครับ
– พื้นที่ดินหิน ดินทราย และดินลูกรัง
– พื้นที่บนเนินสูง อย่าลืมปกติน้ำจะไหลจากที่สูงมาที่ต่ำนะครับ

 

วิธีแก้ไข : แนะนำเมื่อขุดสระเสร็จแล้วให้ใชผ้าใบ PVC ประเภท LDPE / HDPE รองที่ก้นสระเป็นการแก้ไขที่นิยมใช้มากในตอนนี้ครับ

เอาล่ะครับ ทางเราท่านขุนแม็คโคร (Thankun Backhoe) ได้แนะนำประโยชน์ในการขุดสระให้ท่านเพื่อก่อเกิดความคิดและแนวทางในการตัดสินใจไม่มากก็น้อย บทความนี้ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงขอบคุณครับ

หากท่านต้องการขุดสระ ให้เรา ท่านขุนแม็คโคร (Thankun Backhoe) ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาครับ

 

เช่ารถแม็คโครขนาดเล็กขุดสระ เริ่ม 4,000

เช่ารถแม็คโครขนาดกลางขุดสระ เริ่ม 4,500

เช่ารถแม็คโครขนาดใหญ่ขุดสระ เริ่ม 7,500

ประเมินฟรี !! ขนย้ายฟรี !! รูดบัตรได้

เช่ารถแม็คโครขนาดใหญ่ขุดสระ เริ่ม 7,500